Sutinku su duomenų rinkimo ir tvarkymo sąlygomis tiesioginės rinkodaros tikslais

Patvirtinu, kad UAB “Marketing Investment Group Lietuva” turi teisę rinkti, kaupti ir (ar) kitaip tvarkyti mano asmens duomenis tiek, kiek tai reikalinga “SizeerClub” lojalumo programoms tikslams įgyvendinti. Asmens duomenys yra tvarkomi pagal “SizeerClub” lojalumo programoms taisykles, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus, o taip pat vadovaujantis UAB “Marketing Investment Group Lietuva” patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.