Puma Cali

Puma Cali – Kalifornijskie słońce w centrum zimnego miasta.