Wyrażam zgode na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przez Marketing Investment Group S.A. z  siedzibą w Krakowie (os. Dywizjonu 303 paw.1) w celach marketingowych. Zostałem poinformowany o prawie dostępu i  poprawiania danych osobowych.